ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/01/2011
ปรับปรุง 18/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 726681
Page Views 1344224
งานประกันคุณภาพ
แบบรายงานประเมินภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
Based Line
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
ID Plan
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB
ตัวอย่างโครงการ
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.98 KB
ตัวอย่างแบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19 KB
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.44 KB
ตัวอย่างการให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.5 KB
ตัวอย่างรูปเล่ม SAR ปี 56 มฐ.1-7 (ยกเว้น มฐ.5)
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.37 KB
ตัวอย่างรูปเล่ม SAR ปี 56 มฐ.5, มฐ.8-15
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.01 KB
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118 KB
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.08 KB
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ปกเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับโครงการ และระดับมาตรฐาน
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.68 KB
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1019.3 KB