สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะ
พระศรีสัตตบงกชมงคลญาณ
 

พระศรีสัตตบงกชมงคลญาณ

                                               พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  พระพุทธรูปปางลีลา

  ด้วย นายสมพงษ์  นรินทร์สุขสันติ ผู้ให้กำเนิด โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ประสงค์สร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นพุทธบูชาแก่ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดำเนินการก่อสร้างแท่นประดิษฐานขึ้นบริเวณประตูทางเข้าหน้าโรงเรียน

  วันที่ 12 สิงหาคม 2554 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถและเป็นวันแม่แห่งชาติ นายสมพงษ์นรินทร์สุขสันติ ได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลา สูง 203 เซนติเมตร เพื่อเป็นกุศลและสิริมงคลในงานทำบุญที่ดินของตนเอง ได้ประกอบพิธีเบิกเนตร และดำเนินการเคลื่อนย้ายมาประดิษฐานยังแท่นที่ได้สร้างไว้ ณ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระศรีสัตตบงกชมงคลญาณ ถือเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เป็นที่สักการะบูชา เคารพกราบไหว้ เป็นสิริมงคล สู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป


พระยาสีมานนทปริญญา

พระยาสีมานนท์ปริญญา(พระครูใบฎีกาเหลียน)

ครูคนแรกและผู้ก่อตั้งโรงเรียนปทุมคงคา

  พระยาสีมานนทปริญญา เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2412 ที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้เข้ามาอยู่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ยังเล็ก ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นภิกษุที่วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ จนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูใบฎีกาเหลียน ได้เริ่มสอนนักเรียนที่กุฎิของท่าน ต่อมาได้ย้ายมาสอนที่เรือนท่านพร ได้กำเนิดโรงเรียนปทุมคงคา ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2433 นับเป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2445 ได้มอบโรงเรียนปทุมคงคา แก่กระทรวงศึกษาธิการ

   พระยาสีมานนทปริญญา ได้ลาสิกขาบทไปเป็นครูสอนภาษาไทยที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปี พ.ศ. 2450 ได้รับการแต่งตั้งเป็นทหารชั้นสัญญาบัตร ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงราชกิจ เป็นพระประกาศราชกิจและในปี พ.ศ.2474 เป็นพระยาศรีมานนทปริญญา (นามสกุลพระราชทานสีมานนทปริญญา) รับราชการทหารยศชั้นสุดท้ายเป็นพันโท จนเกษียญอายุราชการ

  พระยาศรีมานนทปริญญาชอบชีวิตเป็นครู ดังนั้นเมื่อเกษียณแล้ว จึงไปเป็นผู้อุปการะ โรงเรียนราชบุรีวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนราษฎร์ ตั้งขึ้นในวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทเวศร์) ครั้นต่อมาเมื่อโรงเรียนนั้นแยกกิจการออกเป็น 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนรพีพัฒน์ และโรงเรียนเทเวศร์วิทยาลัย ท่านได้รับหน้าที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนรพีพัฒน์อยู่เป็นเวลาหลายปี พระยาสีมานนทปริญญา ถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านหลังโรงเรียนเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 สิริอายุรวม 75 ปี 

บรรพชนต้นแบบสุภาพบุรุษ
  ผู้เริ่มจุดประกายแสงแห่งรากฐาน
  คือ "พระครูใบฎีกา เหลียน" เทียนแห่งกาล
  ผู้เลิศด้วยจิตวิญญาณธารศรัทธา
  จากห้องเรียนที่เริ่มต้นบนกุฎิ
แรกดำริเพื่องานการศึกษา
ขอสดุดี"พระยาสีมานนทปริญญา"
  ผู้สถาปนา "ปทุมคงคา" สถาบัน

ประพันธ์โดยครูดวงใจ เลิศชัยวรกุล

อนุสาวรีย์พระยาสีมานนทปริญญา

อนุสาวรีย์พระยาสีมานนทปริญญา

อนุสาวรีย์พระยาศรีมานนทปริญยา จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เพื่อรำลึกในพระคุณของท่านที่ให้กำเนิดโรงเรียนปทุมคงคา เป็นศักดิ์ศรี เป็นเกียรติภูมิ เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวน้ำเงิน-ฟ้า ดำริสร้างโดยนายสมควร อิ่มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะแม เวลา 15.19 น.
ทำพิธีหล่อโดยประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูกัลป์ยาณธรรมมาภรณ์ (อาจารย์ผา) เจ้าอาวาสวัดไตรสามัคคี
จังหวัดสมุทรปราการ พร้อม