เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน

                                           เพลงน้ำเงินฟ้า

                น้ำเงินฟ้าสง่าพลิ้วปลิวไสว  น้ำเงินฟ้าสะบัดไปไม่ย่อย่น 

 น้ำเงินฟ้าทรหด  รู้อดทน  น้ำเงินฟ้าไม่จำนนเพื่อความดี 

น้ำเงินฟ้าจงมารื่นชื่นชุมนุม  น้ำเงินฟ้าลูกปทุมอย่าลืมสี 

น้ำเงินฟ้าจงยืนหยัดสวัสดี  น้ำเงินฟ้าส่องศรีนิรันดรไป

น้ำเงินฟ้าขอเตือนเพื่อนพี่น้อง  น้ำเงินฟ้าพวกพ้องทั้งเก่าใหม่ น้ำเงินฟ้าจงสมัครรักกันไว้  น้ำเงินฟ้า (น้ำเงินฟ้า) น้ำเงินฟ้า (น้ำเงินฟ้า)  น้ำเงินธงชัยของเราเอย...                     

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB